ไวรัสตับอักเสบ “อี” : E1

0
3852

สวัสดียามเช้าวันจันทร์คะ วันนี้ #สองสาวเล่าโรค จะมาเล่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆต่อจากบทความในสัปดาห์ที่แล้ว วันนี้จะมาเล่าเรื่องไวรัสตับอักเสบอี ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของไวรัสตับอักเสบที่มีในปัจจุบัน 5 ชนิด (ไวรัสตับอักเสบเอ, บี, ซี, ดี และ อี) และพบได้มากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทย

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ไวรัสตับอักเสบอี (Hepatitis E virus, HEV)

เป็นเชื้อไวรัสขนิดอาร์เอ็นเอ (RNA virus) ที่มีอาการทางคลินิกและการติดต่อคล้ายกับไวรัสตับอักเสบเอ เพราะสามารถติดต่อทางอาหารและน้ำดื่มได้เหมือนกัน ส่วนไวรัสตับอักเสบชนิดอื่นๆเช่นไวรัสตับอักเสบบีและซี ติดต่อทางเลือดและเพศสัมพันธ์เป็นหลัก ส่วนการติดติดต่อทางอาหารและน้ำดื่มเป็นไปได้ยากมากๆ
**** ขอย้ำตรงนี้อีกครั้งนะคะเพราะมีความเข้าใจผิดกันบ่อยๆว่าไวรัสตับอักเสบบีติดได้ง่ายถ้ารับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ใช้ช้อนกลางหรือดื่มน้ำโดยใช้แก้วเดียวกัน ความจริงแล้วพบได้บ่อยเฉพาะไวรัสตับอักเสบเอและอีเท่านั้น****

สายพันธุ์ไวรัส

ไวรัสตับอักเสบอีที่พบในคนมี 4 สายพันธุ์ ทำให้เกิดโรคตับอักเสบแบบเฉียบพลันเช่นมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหารและมีอาการดีซ่าน ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่หายได้เองโดยไม่ต้องรักษา นอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้ออีกมากที่ไม่มีอาการใดๆเลย ส่วนอาการของตับอักเสบแบบเฉียบพลันที่รุนแรงจนเกิดภาวะตับวายพบได้น้อยโดยพบได้บ่อยในหญิงมีครรภ์ เช่นมีการศึกษาในประเทศอินเดียพบว่าหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสเกิดภาวะตับอักเสบแบบเฉียบพลันที่รุนแรงได้มากกว่าร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อทั้งหมด สาเหตุของความรุนแรงของโรคโดยเฉพาะในหญิงมีครรภ์ยังไม่ทราบชัดเจน อาจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหรือการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระหว่างการตั้งครรภ์

อาการของโรค

นอกจากทำให้เกิดโรคตับอักเสบแบบเฉียบพลันแล้ว ยังมีรายงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าไวรัสตับอักเสบอีบางสายพันธุ์เช่นสายพันธุ์ 3 ทำให้เกิดโรคตับอักเสบแบบเรื้อรังและเป็นตับแข็งได้ด้วย ซึ่งรายงานทั้งหมดนี้พบในผู้ที่มีภูมิต้านทานบกพร่อง เช่นผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะหรือผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยากดภูมิต้านทาน แต่ยังไม่มีรายงานการเกิดโรคตับอักเสบแบบเรื้อรังในคนที่มีภูมิต้านทานปกติ