ตับแข็งป้องกันได้

0
413

ทำอย่างไรจึงห่างไกลจากตับแข็ง

ตับแข็งสามารถป้องกันได้ โดย ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล งดดื่มสุรา นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

และในกรณีที่เป็นโรคตับ ควรพบแพทย์สม่ำเสมอเพื่อรักษาและเฝ้าระวัง รักษาภาวะแทรกซ้อนโรคตับ

 

Cr. สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย