การรับประทานถั่วเปลือกแข็ง ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจได้นะ

0
3324

สวัสดีแฟนเพจดร.พิทักษ์ทุกท่านค่ะ
ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับถั่วเปลือกแข็งซึ่งช่วยลดน้ำหนักและลดความเสี่ยงของการเกิดโร
คไขมันพอกตับ

วันนี้ทางเพจขอนำบทความวิชาการเกี่ยวกับถั่วเปลือกแข็งกับโรคหัวใจและหลอดเลือดและเบาหวานซึ่งเพิ่งเผ
ยแพร่ใน Circulation Research เมื่อเดือนมีนาคม 2562 นี้มาฝากกันเพิ่มเติมค่ะ

การศึกษานี้ทำในอาสาสมัครชายและหญิงจำนวน 16,217 คนที่อยู่ในโครงการ Nurses’ Health Study
ระหว่างปีพ.ศ. 2523 – 2557 และ Health Professionals Follow-Up Study ระหว่างปีพ.ศ. 2529 –
2557 โดยอาสาสมัครจะต้องมีประวัติเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่เข้าโครงการหรือในระหว่างเข้าร่วมโครงการค่ะปริมาณ
การกินถั่วเปลือกแข็งจะถูกบันทึกด้วยแบบบันทึกความถี่ชองการบริโภคอาหารซึ่งมีการทดสอบความเหมาะส
มในการนำมาเก็บข้อมูลในทุกๆ 2-4 ปีค่ะ

ผลการศึกษาในช่วง 223,682 และ 254,923 คน-ปีของการติดตาม (person-years of follow-up)
พบว่ามีอาสาสมัครจำนวน 3,336 คนเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและมีจำนวน 5,682 คนเสียชีวิต
โดยพบว่าการกินถั่วเปลือกแข็งในปริมาณ 5 ส่วนต่อสัปดาห์ (1 ส่วน = 1 กำมือหรือ 28 กรัม)
จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (CHD) ได้ถึง 20%, โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)
17 %และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 34% เมื่อเทียบกับคนที่กินถั่วเปลือกแข็งในปริมาณ < 1
ส่วนต่อเดือน

ผลการศึกษานี้ยังพบว่ากลุ่มที่กินถั่วเปลือกแข็งหลากหลาย (อย่างน้อย 3 ชนิด เช่น วอลนัท อัลมอนด์
ถั่วบราซิล เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ พิทาชิโอ เฮเซลนัท พีแคน เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ และเมล็ดสน เป็นต้น)
ในปริมาณ > 5 ส่วนต่อสัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดหัวใจ และการตายเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และสาเหตุอื่นๆได้
ในขณะที่การกินถั่วลิสงเพียงอย่างเดียวจะช่วยลดความเสี่ยงเพียงแค่การตายด้วยสาเหตุอื่นๆโดยทั่วไป

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบอาสาสมัครที่ปรับเปลี่ยน/ไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินถั่วเปลือกแข็งหลังจากที่รู้ว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วพบว่ากลุ่มที่เพิ่มการกินถั่วเปลือกแข็งลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด11%,
โรคหลอดเลือดหัวใจ 15% และยังช่วยลดอัตราการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดและสาเหตุอื่นๆลงถึง
25% และ 27% ตามลำดับค่ะ

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าการกินถั่วเปลือกแข็งหลากหลายชนิดเป็นประจำวันละ 1 กำมือ อย่างน้อย 5
ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากจะได้ไขมันดี วิตามินเกลือแร่ และเส้นใยอาหารแล้วยังช่วยลดน้ำหนัก
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขมันพอกตับแล้ว

ยังจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้เป็นโรคเบาหวานอีกด้วย
ค่ะ ดังนั้น เลือกถั่วเปลือกแข็งให้เป็นหนึ่งอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพกันเถอะค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
 Liu, Gang & Guasch-Ferré, Marta & Hu, Yang & Li, Yanping & Hu, Frank & Rimm, Eric &
Manson, JoAnn & Rexrode, Kathryn & Sun, Qi. (2019). Nut Consumption in Relation to
Cardiovascular Disease Incidence and Mortality Among Patients With Diabetes Mellitus.
Circulation Research. 124. 10.1161/CIRCRESAHA.118.314316.