ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน “กองทุนวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ”

0
1298

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน “กองทุนวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ”
เพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคตับ
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-256-4482 ต่อ 4725
ติดต่อบริจาคได้ที่ : ตึกอานันทมหิดลชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ ในเวลาราชการ
**การบริจาคจะได้รับการลดหย่อนภาษี 2 เท่า**