ยาใหม่ รักษาไขมันพอกตับ : F2.1

0
2103

วันนี้ ดร.พิทักษ์ตับ ขอเสนออออ #ยาใหม่กำลังมา…เพื่อการรักษาไขมันพอกตับ

การกินอาหารหวาน อาหารไขมันสูง ส่งผลให้ประชากรจำนวนไม่น้อยเป็นโรคไขมันพอกตับ และโรคไขมันพอกตับที่มีภาวะตับอักเสบร่วมด้วย (Nonalcoholic steatohepatitis) #NASH เพราะฉะนั้นหากเราไม่หันมาดูแลร่างกาย ท้ายที่สุดโรคนี้จะพัฒนากลายเป็นโรคตับแข็งและมีโอกาสเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดโรคมะเร็งตับ (HCC)

งานวิจัยล่าสุด…ได้ค้นพบตัวยาที่น่าสนใจ คือ#NGM282 ซึ่งออกฤทธิ์ยั้บยั้งการทำงานของยีนกลุ่ม Fibroblast Growth Factor 19 (FGF19) ซึ่งเป็นยีนที่มีความสำคัญในการกระตุ้นและการสร้างคอลลาเจน จนนำไปสู่การเกิดเนื้อเยื่อพังผืดขึ้นในร่างกาย #ผลการศึกษาในหนูทดลองพบว่ายาNGM282 สามารถลดไขมันในตับ การเกิดพังผืดในตับและการอักเสบของตับได้ ปัจจุบันยาตัวนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดลองระยะที่ 2 ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันพอกตับที่มีภาวะตับอักเสบร่วมด้วย

จากการศึกษาโดยให้ยา #NGM282 ปริมาณ 3 มิลลิกรัมเป็นเวลา 12 สัปดาห์ แก่ผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับที่มีผลยืนยันทางพยาธิวิทยาว่าพบปริมาณไขมันสะสมในตับร่วมกับภาวะตับอักเสบจำนวน 22 ราย

จากการตรวจชิ้นเนื้อตับ (Liver biopsy) ของผู้ป่วย 19 รายที่ได้รับการรักษาครบตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการศึกษาพบว่า #ปริมาณไขมันสะสมในตับลดลงร้อยละ5 #การอักเสบของตับลดลงได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของการรักษา รวมถึง #ลดสารบ่งชี้และการเกิดพังผืดในตับ ลงได้ในสัปดาห์ที่ 6 นอกจากนี้เมื่อผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่องครบระยะเวลาทั้งหมด 12 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าไขมันสะสมในตับ การอักเสบและการบาดเจ็บของตับ และการเกิดพังพืดในตับลดลง #ส่งผลให้ความรุนแรงของโรคไขมันพอกตับที่มีภาวะตับอักเสบร่วมด้วยลดลงด้วย

ดูเหมือนว่าโรคไขมันพอกตับจะมีโอกาสรักษาได้ด้วยยาใหม่ๆ แต่สุดท้ายแล้ว…เราก็สามารถลดความรุนแรงของโรคได้จากการ #ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร #ร่วมกับการออกกำลังการและพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อสุขภาพตับที่ดีกันนะคะ