เรื่อง ยาต้านไวรัสตับอักเสบซี DAAS : C2.1

0
1449

ในปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยตับอักเสบซีแบบเรื้อรัง (chronic HCV infection) มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการค้นพบและพัฒนายาต้านไวรัสกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า direct-acting antiviral agents (#DAAs) ซึ่งออกฤทธิ์โดยตรงในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัส (viral replication)

ยากลุ่มนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการรักษารูปแบบใหม่แทนที่การรักษาด้วยเพคอินเตอร์เฟอรอน (peginterferon) ซึ่งเป็นยาฉีดร่วมกับยาไรบาริน (ribavirin) ที่ใช้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากยากลุ่ม DAAs เป็นยารับประทานที่มีผลข้างเคียงน้อยและมีประสิทธิภาพสูงทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการหายขาดมากขึ้น โดยใช้เวลาน้อยลงและมีความสะดวกในการรักษามากขึ้น

ดังนั้นทิศทางของการรักษาในปัจจุบันจึงเป็นการรักษาโดยใช้ยารับประทานหลายชนิดร่วมกัน (combination therapy) ซึ่งสามารถรักษาได้ครอบคลุมหลายๆสายพันธุ์ของไวรัสตับอักเสบซี

นอกจาก Zepatier (ซึ่งประกอบด้วยตัวยา 2 ชนิดในเม็ดเดียวกันคือ elbasvir และgrazoprevir) ยาที่สำคัญของยากลุ่ม DAAs คือโซฟอสบูเวียร์ (sofosbuvir) อาจใช้ร่วมกับเพคอินเตอร์เฟอรอนและไรบาริน สามารถใช้กับไวรัสทุกสายพันธุ์ โดยใช้เวลารักษา 12 สัปดาห์ มีผลการตอบสนองต่อการรักษา (SVR12) หรือหายขาดได้กว่าร้อยละ 90 (เช่นรักษา 100 คน หายขาดมากกว่า 90 คน)

การรักษาด้วยโซฟอสบูเวียร์ (sofosbuvir) ร่วมกับยากลุ่ม DAAs อื่นๆโดยไม่ต้องใช้ยาฉีดเพคอินเตอร์เฟอรอน (interferon-free regimens) มีสูตรยาที่ใช้รักษาหลายแบบในปัจจุบัน สูตรการรักษาที่มีในประเทศไทย ได้แก่ การใช้โซฟอสบูเวียร์ร่วมกับแดคลาทาสเวียร์ (daclatasvir) หรือ ใช้โซฟอสบูเวียร์ร่วมกับเลดิพาสเวียร์ (Ledipasvir) (อาจใช้ไรบารินร่วมด้วยสำหรับผู้ป่วยที่มีตับแข็ง) โดยใช้เวลารักษาประมาณ 12 สัปดาห์และมีการตอบสนองต่อการรักษา (SVR12) หรือหายขาดได้มากกว่าร้อยละ 90 เช่นเดียวกัน ข้อดีคือไม่ต้องฉีดยาและมีผลข้างเคียงน้อยมาก