ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี Zepatier : C2.2

0
2069

โครงการยารักษาไวรัสตับอักเสบซีของหน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นการศึกษายาชนิดใหม่ชื่อเซพาเทียร์ (zepatier) ซึ่งเป็นยาชนิดรับประทานในกลุ่ม DAAs (Direct Acting Antiviral) ที่ออกฤทธิ์โดยตรงในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัส มีผลข้างเคียงน้อยและมีประสิทธิภาพสูงมากทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่ 1 (genotype 1) มีโอกาสหายขาดกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป

โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการศึกษาประสิทธิภาพของยาและการเปลี่ยนแปลงพังผืดตับในผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ที่ 1 จำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีอย่างเดียวจำนวน 50 คน และผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีร่วมกับเชื้อเอชไอวีจำนวน 50 คน อาสาสมัครจะได้รับยาเซพาเทียร์เป็นระยะเวลา 12 – 16 สัปดาห์ และจะมีการติดตามอาการในระยะยาวอีก 5 ปี โครงการวิจัยนี้จะเริ่มดำเนินการภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า

เซพาเทียร์เป็นยาชนิดรับประทานใหม่ที่เป็นสูตรผสมของยา 2 อย่าง (grazoprevir และ elbasvir ) ภายในเม็ดเดียวกัน มีการใช้อย่างแพร่หลายในยุโรปและอเมริกาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว รวมทั้งมีการนำมาใช้ในประเทศไทยแล้ว ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ที่ 1 ในประเทศไทยที่จะสามารถเข้าถึงยาชนิดนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย