ก้าวทันการรักษาโรคตับ

0
1455

             วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ ได้เข้าร่วมบรรยายในงานเสวนารู้ทันโรคตับ ตอน ก้าวทันการรักษาโรคตับ ในหัวข้อการรักษาไวรัสตับอักเสบบีให้หายขาด”

การบรรยายนี้ ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ ได้สรุปกลไกของยาใหม่ที่กำลังพัฒนาเพื่อรักษาให้หายขาดไว้อย่างน่าสนใจ เป็นสโลแกนดังนี้ คือ
1. ตรวจสกัด (การเข้าของไวรัส)
2. ตัดแต่ง (ดีเอ็นเอของไวรัส)
3. แย่งจับ (การสร้างอาร์เอ็นเอ)
4. ยับยั้ง (การสร้างโปรตีนส่วนแกน)
5. สร้างภูมิ (เสริมภูมิต้านทานร่างกาย)

                    ในอนาคตอันใกล้ การรักษาไวรัสตับอักเสบบีให้หายขาด จำเป็นต้องอาศัยยาใหม่ตามกลไกข้างต้นหลายอย่างร่วมกันเพื่อลดการสร้างไวรัสให้ได้มากที่สุด รายละเอียดของการรักษาไวรัสตับอักเสบบีจะมีการนำเสนอโดยละเอียดในโอกาสหน้า