“World Hepatitis Day 2017 “

0
793
       ทางหน่วยปฎิบัติการวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันตับอักเสบโลก “World Hepatitis Day 2017 “ ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ก.ค. 2560 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ และในวันที่ 30 ก.ค. ได้มีการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบีและซี ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีภาพกิจกรรมดังนี้ค่ะ