ไขมันทรานส์+น้ำตาลฟรุกโตส : I9

0
1000

สวัสดีค่ะแฟนเพจ ดร.พิทักษ์ตับทุกท่าน สัปดาห์ที่แล้ว #HealthStudio ของเราได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายอาหารที่มีน้ำมันผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน หรือแหล่งกำเนิดของ #ไขมันทรานส์ ไปแล้ว สัปดาห์นี้เราได้นำงานวิจัยมานำเสนอเพื่อให้ทุกท่านทราบว่า การหลีกเลี่ยงการบริโภค #ไขมันทรานส์ จะส่งผลดีกับตับของเราอย่างไรค่ะ

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า การบริโภค #ไขมันทรานส์ และการบริโภคไขมันอิ่มตัวทั่วไปจะส่งผลต่อความรุนแรงของโรคไขมันพอกตับ หรือ #NAFLDอย่างไร การศึกษานี้ได้ทำการทดลองในหนูตัวผู้ และจะแบ่งกลุ่มหนูออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ตามประเภทอาหารที่ได้รับ ได้แก่ กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลฟรุกโตสและไขมันอิ่มตัว และกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลฟรุกโตสและ #ไขมันทรานส์ โดยหนูที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด จะได้รับอาหารที่กำหนดไว้เฉพาะกลุ่มเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 24 สัปดาห์ จากนั้นจึงนำตัวอย่างชิ้นเนื้อตับของหนูแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันค่ะ

ผลการศึกษาพบว่า หนูทดลองกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลฟรุกโตสและ #ไขมันทรานส์ จะมีอาการของโรค #NAFLD ที่รุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับหนูทดลองกลุ่มอื่น โดยจะพบว่ามีพังผืดภายในตับ และมีภาวะตับอักเสบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวหรือ #ไขมันทรานส์ ก็ยังพบว่าหนูทั้งสองกลุ่มนี้มีปริมาณไขมันภายในตับมากกว่าหนูกลุ่มควบคุมค่ะ

ด้งนั้นการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การบริโภค #ไขมันทรานส์ นั้นจะส่งผลให้โรคไขมันพอกตับมีความรุนแรงมากขึ้น แต่การบริโภคอาหารที่มีไขมันปริมาณมากไม่ว่าจะชนิดใด ก็จะส่งผลให้มีปริมาณไขมันในตับมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วผู้วิจัยยังระบุว่า อาหารที่ใช้ทดลองกับหนูในงานวิจัยนี้ได้จำลองสัดส่วนน้ำตาลฟรุกโตสและไขมันมาจากอาหารของคนเราที่เป็นที่นิยมมาก และเป็นสาเหตุที่ทำให้มีอัตราผู้ป่วยโรค #NAFLD สูงขึ้น นั่นคืออาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดนั่นเองค่ะ

ดังนั้น การควบคุมการจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบของ #ไขมันทรานส์ จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคอย่างมาก และอย่างที่ #HealthStudio พูดถึงอยู่เสมอ คือการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ You are what you eat นะคะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Chronic consumption of fructose in combination with trans fatty acids but not with saturated fatty acids induces nonalcoholic steatohepatitis with fibrosis in rats.
Jeyapal S, et al. Eur J Nutr. 2017.