ลดเสพติดความหวาน แนวทางในการกินหวานแบบเบาๆเพื่อสุขภาพที่ดี

0
1843

วันนี้เรามีอีกหนึ่งข้อมูลดีๆที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร JAMA เมื่อเดือนมกราคม 62 ที่ผ่านมาซึ่งพบว่าการกินน้ำตาลน้อยๆจะช่วยลดการสะสมไขมันและลดการอักเสบของตับในเด็กที่มีภาวะไขมันพอกตับได้ค่ะ

การวิจัยนี้ทำในอาสาสมัครเด็กผู้ชายอายุระหว่าง 11 – 16 ปีจำนวน 40 คนซึ่งวินิจฉัยว่ามีภาวะไขมันพอกตับ (ไขมัน > 10% และมีค่า ALT> 45 U/L) โดยทำการสุ่มเพื่อแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ 1 เด็กและครอบครัวจะได้รับคำแนะนำให้กินอาหารตามปกติแต่ลดปริมาณน้ำตาลให้น้อยกว่า 3% ของปริมาณแคลอรี่ต่อวันด้วยการลดน้ำตาลกลูโคส-ฟรุคโตส-ซูโคลสจากอาหาร ขนมหวาน เครื่องดื่มและน้ำผลไม้ เป็นต้น กลุ่มที่ 2 แนะนำให้กินอาหารตามปกติที่เคยกินอยู่ประจำ โดยผู้วิจัยจะโทรติดตามการกินอาหารของอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ค่ะ

ผลการวิจัยพบว่าอาสาสมัครกลุ่มแรกจำนวนร้อยละ 90 สามารถกินอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยตามที่ผู้วิจัยแนะนำได้ ส่วนผลจากการทำ MRI และการตรวจเลือดเพื่อหาค่า ALT เมื่อสิ้นสุดการวิจัยนั้นพบว่าอาสามัครกลุ่มแรกมีไขมันในตับลดลง (จาก 25% จนถึง 17%) และมีการอักเสบของตับลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่อาสาสมัครอีกกลุ่มแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลย นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กกลุ่มแรกมีค่าเฉลี่ยของไขมันในตับลดลงมากกว่ากลุ่มที่สองประมาณ 6%

โดยสรุปจากผลการวิจัยนี้จึงกล่าวได้ว่าการกินอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์มีผลดีในการช่วยลดไขมันในตับในเด็กที่มีภาวะไขมันพอกตับได้ อย่างไรก็ดีผู้วิจัยได้ทิ้งท้ายไว้ว่าผลการวิจัยนี้ยังคงเป็นเพียงผลเบื้องต้นเท่านั้น ในอนาคตควรจะต้องทำการวิจัยในระยะเวลาที่ยาวกว่านี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นค่ะ

สุดท้ายนี้ขอฝาก Tips!! ลดเสพติดความหวาน เพื่อเป็นแนวทางในการกินหวานแบบเบาๆเพื่อสุขภาพที่ดีกันค่ะ

  • ยึดคติ “ช้าแต่ชัวร์” ด้วยการค่อยๆลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มและอาหารวันละนิด
  • ฝึกกินรสชาติแบบคลีนๆ ด้วยการเน้นรสธรรมชาติ เลี่ยงการปรุงรสหวานจัด-มันจัด-เค็มจัด
  • เลือก Healthy choice: ผลไม้สด น้ำเปล่า และขนม-เครื่องดื่มรสหวานน้อย
  • เลิกปรุงก่อนชิม!! ต้องชิมทุกครั้งก่อนปรุง
  • Just Say No!! เครื่องดื่มเย็นและขนมหวานบ้าง ในสัปดาห์ที่คุณมีประชุมหรืองานเลี้ยงบ่อยๆ
  • หลีกเลี่ยงการ Supersize เครื่องดื่มหรือขนมหวานเพราะไม่คุ้มค่ากับสุขภาพที่จะต้องเสียไป
  • เลิกเป็นคนราศีตุน ไม่ซื้อเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและขนมหวานเข้าบ้าน
  • รู้เท่าทันความหวาน ด้วยการอ่านฉลากก่อนซื้อเครื่องดื่มและอาหารทุกครั้ง

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆจาก

ÄSchwimmer JB, Ugalde-Nicalo P, Welsh JA, et al. Effect of a Low Free Sugar Diet vs Usual Diet on Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Adolescent Boys: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;321(3):256–265. doi:10.1001/jama.2018.20579

Ähttps://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-01/uoc–ssl012219.php