มะเร็งตับ : H1

0
2310

สำหรับในวันนี้ #สองสาวเล่าโรค จะนำเสนอเกี่ยวกับความน่ากลัวและอันตรายของ #มะเร็งตับซึ่งเป็นปัญหาในระดับโลกและระดับภูมิภาค จากข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุด (the Global Burden of Disease 2015 study) ค่ะ

โรคมะเร็งตับ

ข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 ของประชากรใน 195 ประเทศทั่วโลก พบว่ามะเร็งตับ (Liver cancer) เป็นสาเหตุอันดับที่ 4 ของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่างๆ รองมาจากมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งกระเพาะอาหาร โดยในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วยมะเร็งตับรายใหม่ทั่วโลกทั้งสิ้น 854,000 คน ซึ่งเพิ่มมากกว่าเมื่อ 25 ปีก่อน (พ.ศ. 2533) ถึงร้อยละ 75 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยมะเร็งตับที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 810,000 คน

จากการศึกษานี้พบว่าผู้ชายเป็นมะเร็งตับมากกว่าผู้หญิงประมาณ 3 เท่า โดยมีไวรัสตับอักเสบบีเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งตับ จำนวน 265,000 คน (ร้อยละ 33) รองลงมาคือจากแอลกอฮอล์ 245,000 คน (ร้อยละ 30) ไวรัสตับอักเสบซี 167,000 คน (ร้อยละ 21) และจากสาเหตุอื่นๆ 133,000 คน (ร้อยละ 16) ซึ่งสาเหตุของการเกิดมะเร็งตับ มีความแตกต่างตามภูมิภาค เช่น ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย มะเร็งตับส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

สาเหตุของโรค

จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการเกิดมะเร็งตับที่สำคัญ คือ ไวรัสตับอักเสบบีและซี รวมทั้งแอลกอฮอล์ ซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันได้เป็นส่วนใหญ่ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี การรักษาด้วยยาต้านไวรัสสำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีแบบเรื้อรัง ส่วนสาเหตุจากแอลกอออล์ ก็สามารถป้องกันได้ถ้ามีรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจถึงอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์เช่นไม่ควรดื่มปริมาณมากๆและติดต่อกันเป็นเวลานานๆค่ะ