โรคไขมันเกาะตับคืออะไร??? : F1

0
2114

โรคไขมันเกาะตับคืออะไร???

ไขมันเกาะตับ (Nonalcoholic Fatty Liver Disease- NAFLD) หมายถึงภาวะที่มีไขมันสะสมอยู่ในเซลล์ตับ โดยที่คนคนนั้นไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มในปริมาณที่น้อยมาก โดยที่ไขมันจะทำให้เกิดการอักเสบของตับและเกิดพังผืด ซึ่งถ้าเป็นไปในระยะยาวกลายเป็นโรคตับแข็งได้