“mHealth” ตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่

0
2455

สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เพจดร.พิทักษ์ตับมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือ mHealth เพื่อมาเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของเราให้สุขภาพดีและปราศจากโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังมาฝากกันค่ะ

อย่างที่เราทราบกันดีว่าโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังนั้นสามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจุบันจึงมีการนำเอา  mHealth มาใช้เป็นตัวช่วยในการติดตาม แจ้งเตือน และแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกิน การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพค่ะ

ข้อมูลจากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือจาก Pub med และ Web of Science จำนวน 8 เรื่องจาก 1,222 เรื่องที่เผยแพร่ระหว่างปี    พ.ศ. 2551 – 2561 ถูกนำมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบซึ่งพบว่า mHealth สามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการกินผักและผลไม้ได้ดีในช่วงระยะเวลา 2-9 เดือนในกลุ่มอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน และอาสาสมัครผู้ใหญ่และเด็กที่มีรูปแบบในการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ (Unhealthy lifestyles) โดยพบว่าการให้ข้อมูลสะท้อน (Feed back) ปริมาณผักผลไม้ที่กินในแต่ละวัน รวมถึงการได้รับคำแนะนำทันทีจากผู้ให้คำปรึกษาผ่านทาง mHealth เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประสบความสำเร็จค่ะ

อีกหนึ่งงานวิจัยซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจาก 23 งานวิจัยเชิงระบบ (จาก 371 งานวิจัยในอาสาสมัครมากกว่า 79,665 คน) พบว่าการใช้ mHealth โดยการส่งข้อความเตือน การสร้างแรงจูงใจ การให้คำแนะนำเพื่อการป้องกันและรักษาสุขภาพจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด และโรคอ้วนมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะÄ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยแนะนำว่าควรมีการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพในเรื่องต่างๆ     โดยใช้ mHealth เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นค่ะ

หากท่านใดสนใจ ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันฟรีในโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพกันได้ค่ะ เช่น FoodiEat ซึ่งเป็นแอพของสสส.ที่ใช้บันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และออกกำลังกาย สามารถคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และอัตราความต้องการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน (BMR) ได้ ซึ่งถ้านำมาใช้ร่วมกับประวัติการรับประทานอาหารและออกกำลังกายด้วยแล้ว จะทำให้ทราบว่าอาหารที่บริโภคนั้น เหมาะสมกับความต้องการพลังงานของร่างกายหรือไม่, Seven เป็นแอพสุขภาพแนะนำการออกกำลังกายที่ใช้เวลาเพียงแค่ 7 นาทีต่อวัน และ MyFitnessPal แอพนี้เป็นเหมือนกับไดอารี่คอยบันทึกว่าวันนี้เรากินอะไรไป ทำอะไรบ้าง และคิดเป็นกี่แคลอรี่ โดยเราต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นเพศอะไร อายุเท่าไหร่ รวมถึงน้ำหนักและส่วนสูง เพื่อให้แอพพลิเคชั่นได้คำนวณดัชนีมวลกายของเราจากนั้น เราก็กำหนดแผนดูแลร่างกายและสุขภาพได้ เป็นต้น

ขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆจาก

  1. Mandracchia F, et al. Potential Use of Mobile Phone Applications for Self-Monitoring and Increasing Daily Fruit and Vegetable Consumption: A Systematized Review. Nutrients2019, 11(3), 686; https://doi.org/10.3390/nu11030686 (registering DOI)
  2. Marcolino MS, Oliveira JAQ, D’Agostino M, Ribeiro AL, Alkmim MBM, Novillo-Ortiz D. The Impact of mHealth Interventions: Systematic Review of Systematic Reviews. JMIR Mhealth Uhealth. 2018;6(1):e23. Published 2018 Jan 17. doi:10.2196/mhealth.8873
  3. https://www.thaihealth.or.th/Content/33670-4%20%แอปพลิเคชัน%20ตัวช่วยคนรักสุขภาพ.html
  4. https://www.shopback.co.th/blog/แอพสุขภาพ/