วิธีกำจัดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีโดยการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแบบใหม่

0
1269

การรักษาไวรัสตับอักเสบซี (HCV) แบบใหม่

ด้วยยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรง หรือที่เรียกว่า  Direct-Acting Antivirals (DAAs) โดยรับประทานเพียง 8 ถึง 12 สัปดาห์ ได้ผลหายขาดมากกว่าร้อยละ 90 การตอบสนองต่อการรักษาที่ดีมากนี้เป็นความหวังว่าเราจะสามารถป้องกันการแพร่กระจาย รวมทั้งสามารถกำจัดไวรัสตับอักเสบซีให้หมดไปได้ในเวลาอีกไม่นาน เช่น ข้อมูลหลักฐานในเชิงประจักษ์ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่ามีการลดลงของไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ชายที่ติดเชื้อ HIV ที่มีเพศสัมพันธ์แบบชายรักชาย ได้มากกว่าร้อยละ 50  ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามคำถามที่สำคัญอีกข้อคือการเข้าถึงยาเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษายังค่อนข้างสูง  ตัวอย่างเช่นในประเทศเยอรมนีที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังประมาณ 160,000 คน ในช่วงที่ผ่านมามีเพียงประมาณน้อยกว่า 10,000 คน (ข้อมูลในปี 2560) ที่ได้รับการรักษาในระบบประกันสุขภาพ ซึ่งแสดงว่าการรักษายังไม่สามารถครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้

ดังนั้น ในปัจจุบันหลายๆประเทศจึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด โดยผู้ที่ควรได้รับการรักษาก่อนได้แก่ผู้ที่มีตับอักเสบที่รุนแรงหรือเป็นตับแข็งแล้ว นอกจากนี้ยังต้องมุ่งเน้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อสูง ได้แก่ กลุ่มที่ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันหรือกลุ่มชายรักชาย ให้สามารถเข้าถึงในการรักษาได้มากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการติดเชื้อซ้ำใหม่

นอกจากการรักษาด้วยยาที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงแล้ว การป้องกันการติดเชื้อซ้ำก็ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่าลืม! ใส่ใจเรื่องสุขภาพตับกันนะคะ

 

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆ จากวารสาร EASL,Journal of Hepatology ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2560

https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(17)30142-3/pdf