ไวรัสตับอักเสบเอ ระบาดหนัก!

0
2630

ไวรัสตับอักเสบ “เอ” (Hepatitis A Virus, HAV) เป็นอาร์เอนเอไวรัสสายเดี่ยว มีคุณสมบัติในการทนกรดในกระเพาะอาหาร สามารถฝังตัวอยู่ในเยื่อบุลำไส้ และกระจายเข้าสู่ตับเพื่อแบ่งตัว จากนั้นจะถูกขับถ่ายออกมาปนเปื้อนกับอุจจาระ มีการติดต่อจากคนสู่คน ผ่านทางการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อน มักพบในพื้นที่ที่ขาดแคลนระบบสุขอนามัยที่ดี (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบเอได้ในเวบไซต์ดร.พิทักษัตับ)

สำหรับประเทศไทย การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอมีความชุกของโรคลดลงอย่างมาก แต่ในขณะนี้…สหรัฐอเมริกากำลังพบการระบาดหนัก ข้อมูลนี้รายงานจากกรมควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ซึ่งพบว่าไวรัสตับอักเสบเอระบาดหนักเพิ่มขึ้นถึงกว่า 300 เปอร์เซนในสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่เกิดจากการระบาดจากผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย (homeless) ผู้ที่ติดยาเสพติด ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และในกลุ่มชายรักชาย (men who have sex with men; MSM)

เพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ หรือผู้ที่จะเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของไวรัส จึงควรได้รับการป้องกันโดยการฉีดวัคซีน ซึ่งในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A vaccine) ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคได้ดี นอกจากนี้เราจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อ เช่น อาหารที่ปรุงไม่สุก ผักสดที่ล้างไม่สะอาด หรือน้ำดื่มจากแก้วที่ต้องดื่มร่วมกัน เพื่อป้องกันและรักษาตับให้มีสุขภาพดีกันนะคะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก #เล่าข่าวสบายสไตล์ดรพิทักษ์ตับ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล

Hepatitis A Infections Up Nearly 300 Percent in Recent Years – Medscape – May 09, 2019.