รางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น

0
1047

#รางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 🎉
–>>ดร.พิทักษ์ตับจึงขอเก็บภาพบรรยากาศงานเชิดชูเกียรติบุคลากร เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ให้แฟนเพจทุกคนได้ชมกัน โดยมี ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าหน่วยฯ เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณนี้
—>>#รางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น ของเราจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลย หากขาดความร่วมมือของคณาจารย์ และบุคลากรทุกคนในหน่วย รวมถึงนิสิตระดับปริญญาโทและเอก นอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้ดร.พิทักษ์ตับขอขอบคุณผู้ติดตามเพจทุกท่าน
—>>พวกเราทีมงาน และเพจดร.พิทักษ์ตับขอสัญญาว่าจะพัฒนางานให้เกิดความสำเร็จ #และจะไม่หยุดศึกษาหาความรู้มาเผยแพร่ให้แฟนเพจที่น่ารักและประชาชนโดยทั่วไปได้ติดตามกันตลอดไป
…สำหรับวันนี้ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสร้างสรรค์งานวิจัยดีๆต่อไปนะคะ