ยา glecaprevir/pibrentasvir รักษาไวรัสตับอักเสบซีได้ทุกสายพันธุ์

0
2129

          ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐอเมริกาประมาณการว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีประมาณ 2.7-3.9 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา เด็กที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการติดเชื้อ โดยปัจจุบันมีเด็ก 23,000-46,000 คน ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ดังนั้นการรักษาไวรัสตับอักเสบซีจึงมีความสำคัญมาก

>>>สำหรับยาต้านไวรัสตับอักเสบซีที่ออกฤทธิ์โดยตรง หรือที่เรียกว่า  Direct-Acting Antivirals (DAAs) รับประทานเพียง 8 ถึง 12 สัปดาห์ ได้ผลหายขาดมากกว่าร้อยละ 90 การตอบสนองต่อการรักษาที่ดีมากนี้เป็นความหวังว่าเราจะสามารถป้องกันการแพร่กระจาย รวมทั้งสามารถกำจัดไวรัสตับอักเสบซีให้หมดไปได้ในเวลาอีกไม่นาน

>>>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration, FDA) อนุมัติให้มีการใช้ยาเม็ด “glecaprevir และ pibrentasvir” (Mavyret, AbbVie) สำหรับการรักษาไวรัสตับอักเสบซีทั้ง 6 สายพันธุ์ ในเด็กอายุระหว่าง 12-17 ปี และ ได้อนุมัติให้สามารถใช้ยาดังกล่าวได้ในผู้ใหญ่เช่นกันเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

>>>การอนุมัติดังกล่าวเป็นผลจากการทดลองทางคลินิก โดยทำการทดลองในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 47 คน ประกอบด้วยไวรัสสายพันธุ์ 1, 2, 3, หรือ 4 ผู้ป่วยมีภาวะตับแข็งเล็กน้อย และไม่มีภาวะตับแข็ง ซึ่งผู้ป่วยทุกคนได้รับยาเม็ด glecaprevir และ pibrentasvir เป็นเวลา 8 หรือ 16 สัปดาห์ หลังจากได้รับยาครบ 12 สัปดาห์ ตรวจไม่พบไวรัสในเลือด นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่า การใช้ยาดังกล่าวในเด็กที่มีภาวะตับแข็ง หรือมีประวัติปลูกถ่ายไตหรือตับ หรือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ 5 หรือ 6 โดยยานี้มีความปลอดภัย

>>>ดังนั้น การอนุมัติให้ใช้ยา glecaprevir และ pibrentasvir ในผู้ป่วยแต่ละราย จะคำนึงถึงประวัติการรักษาด้วยยาต้านไวรัส สายพันธุ์ของไวรัส และภาวะตับแข็ง สำหรับผลข้างเคียงจากการใช้ยา คือ ปวดศีรษะรวมทั้งมีอาการอ่อนเพลีย ยาดังกล่าวมีข้อห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะตับแข็งปานกลางถึงรุนแรง ผู้ที่ใช้ยา rifampin สำหรับรักษาวัณโรค ยา atazanavir (ยาต้าน HIV) และควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ที่ใช้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบี ยาดังกล่าว แนะนำให้ใช้ในผู้ใหญ่หรือเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่มีน้ำหนักอย่างน้อย 44 กิโลกรัม  โดยข้อดีของยา glecaprevir และ pibrentasvir คือเป็นยาในกลุ่ม DAAs ที่สามารถใช้รักษาไวรัสตับอักเสบซีได้ทุกสายพันธุ์  แต่การใช้ยาทุกตัวควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะ

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆ จาก

วารสารการแพทย์ Medscape ประจำวันที่ 30 เมษายน 2562

https://www.medscape.com/viewarticle/912420