ประเภทของอาหารที่มีผลต่อความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้

0
1665

การวิจัยนี้ทำในชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 40-69 ปี โดยเก็บข้อมูลพฤติกรรมการกินของอาสาสมัครจำนวน 475,581 คนในวันที่เข้าร่วมโครงการ และจำนวน 175,402 คนในนัดติดตามผล รวมเป็นระยะเวลา 5.7 ปี (พ.ศ. 2549-2553) ผลการศึกษาพบว่ามีอาสาสมัครจำนวน 2,609 คนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ และพบว่า

  • การกินเนื้อสัตว์แปรรูปเพิ่มขึ้น 25 กรัม (เทียบเท่าเบคอนหรือแฮม 1 ชิ้น) หรือเนื้อแดง50 กรัม (เทียบเท่าเนื้อย่าง 1 ชิ้น) จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคสูงขึ้นถึงประมาณร้อยละ 20
  • การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเพิ่มขึ้น 10 กรัมต่อวัน (เทียบเท่าเบียร์ 1 กระป๋อง) จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคสูงขึ้นร้อยละ 8
  • ในขณะที่การกินขนมปังและซีเรียลที่มีเส้นใยสูงจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ถึงร้อยละ 14
  • นอกจากนี้ยังพบว่าการกินเนื้อปลา สัตว์ปีก ชีส ผลไม้ ผัก ชา และกาแฟไม่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคแต่อย่างใดค่ะ

จะเห็นว่าข้อมูลจากงานวิจัยหลายๆเรื่องที่ทางเพจนำมาฝากกันนั้น ผลการศึกษาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งช่วยยืนยันได้ว่าอาหารบางประเภท เช่น เนื้อแดงและอาหารแปรรูปมีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งหลายชนิด ในขณะที่อาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ธัญพืชไม่ขัดสี ผัก และผลไม้สดเป็นตัวช่วยในการป้องกันมะเร็ง ดังนั้น การเลือกซื้ออาหารที่ปรุงด้วยวัตถุดิบสดๆใหม่ๆหรือเลือกอาหารประเภทโฮมเมดที่ไม่ใช้สารปรุงแต่งและสารกันบูด เพิ่มผักและผลไม้สดในมื้ออาหาร และการเข้าครัวทำอาหารกินเองบ้างก็จะช่วยให้สุขภาพดีและหลีกหนีจากโรคมะเร็งได้แน่นอนค่ะ

ขอบคุณแหล่งอ้างอิง:

  1. Kathryn E Bradbury, Neil Murphy, Timothy J Key, Diet and colorectal cancer in UK Biobank: a prospective study, International Journal of Epidemiology, , dyz064,https://doi.org/10.1093/ije/dyz064
  2. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล 2560 HOSPITAL-BASED CANCER REGISTRY 2017. 2561 หน้า xvii – xviii

http://www.nci.go.th/th/File_download/Nci%20Cancer%20Registry/HOSPITAL-BASED%202016%20Revise%204%20Final.pdf