นมถั่วเหลือง : I5

0
5209

กลับมาพบกับสาระความรู้จากบทความดีๆ กันอีกเช่นเคยกับ #เล่าข่าวสบายสไตล์ดรพิทักษ์ตับ เรื่องราวที่ ดร.พิทักษ์ตับ นำมาเสนอในวันนี้ เป็นควันหลงจากเทศกาลกินเจที่เพิ่งผ่านฝนไป…

ในช่วงเทศกาลกินเจที่ผ่านมา เชื่อว่าเครื่องดื่มอย่าง#นมถั่วเหลือง คงเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิต นอกจากอิ่ม อร่อยแล้ว ยังมีประโยชน์อย่างที่ทุกท่านทราบดีคือเป็นแหล่งของโปรตีน และมีไขมันและพลังงานน้อยกว่านม ทำให้อิ่มบุญ อิ่มท้อง และยังไม่อ้วนอีกด้วย แต่นมถั่วเหลืองไม่ได้มีดีแค่เพียงเท่านั้น…

เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ศึกษาประโยชน์ของนมถั่วเหลืองในผู้ป่วยโรค #ไขมันเกาะตับ กว่า 70 คน โดยแบ่งกลุ่มของผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับนมถั่วเหลือง 240 มิลลิลิตร (หรือประมาณนม 1 กล่อง) ต่อวัน และกลุ่มที่ไม่ได้รับนมถั่วเหลือง โดยจะควบคุมการได้รับอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม และตรวจประเมินปริมาณไขมันในตับ ค่าของเอนไซม์และตัวบ่งชี้การอักเสบของตับ ก่อนและหลังการได้รับนมถั่วเหลืองเป็นเวลา 8 สัปดาห์

จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยไขมันเกาะตับทั้ง 2 กลุ่ม มีระดับของไขมันในตับและค่าของไขมันในเลือดที่ลดลงเทียบกับก่อนการศึกษา และกลุ่มที่ได้รับนมถั่วเหลือง มีค่าของเอนไซม์และตัวบ่งชี้การอักเสบของตับบางตัวที่ลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับนมถั่วเหลืองอีกด้วย

จะเห็นได้ว่านมถั่วเหลืองนั้นส่งผลดีต่อตับทั้งของเราของผู้ป่วยโรคไขมันเกาะตับ และจะยิ่งให้ผลดียิ่งขึ้นหากดื่มนมถั่วเหลืองร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเป็นประจำ แต่!! นมถั่วเหลืองในที่นี้ต้องไม่ปรุงแต่งรสให้หวานจนเกินไปนะคะ #ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี แล้วกลับมาพบกับสาระความรู้ดีๆ จาก ดร.พิทักษ์ตับกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้า

ที่มา: Omid Eslami, et al., “Effect of Soy Milk on Metabolic Status of Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Clinical Trial”, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION, 1541-1087, 2018.