การลดน้ำหนักในผู้สูงอายุด้วยการลดแคลอรี่อาหารช่วยลดความเสี่ยงของกระดูกหักได้

0
2307

วันนี้ทางเพจขอนำผลการวิจัยเกี่ยวกับการลดน้ำหนักในผู้สูงอายุด้วยการลดแคลอรี่อาหารกับความหนาแน่นของกระดูกซึ่งเผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ American Journal of Clinical Nutrition เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 62 มาฝากเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแฟนเพจที่กำลังดูแลน้ำหนักตัวอยู่ตอนนี้ค่ะ

การศึกษานี้ทำในผู้สูงอายุจำนวน 96 คนซึ่งมีอายุเฉลี่ย 70 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (74%) และเป็นโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 35.4 กิโลกรัม/เมตร2) โดยอาสาสมัครทั้งหมดจะถูกสุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ลดน้ำหนัก (จำนวน 47 คน)โดยการลดแคลอรี่อาหารแต่ได้สารอาหารครบถ้วนและให้โปรตีนสูงค่ะ (> 1 กรัม/น้ำหนักตัว (กิโลกรัม))

กลุ่มที่ 2 คงน้ำหนักตัว (จำนวน 49 คน) โดยกินอาหารตามปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้แต่ละคนได้รับในแต่ละวัน (มีโปรตีน 0.8 กรัม/น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)

ผลการวิจัยหลังจากติดตามอาสาสมัครเป็นระยะเวลา 6 เดือนพบว่ากลุ่มที่ 1 ลดน้ำหนักได้ถึง 6.6 กิโลกรัมหรือ 8.6 % ของน้ำหนักตัวเริ่มแรก โดยที่ความหนาแน่นของมวลกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลังไม่ได้แตกต่างกับกลุ่มที่ 2 เลยค่ะ นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มที่ 1 ซึ่งมีน้ำหนักตัวลดลงนั้นมีความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักลดลงอีกด้วยค่ะ

กล่าวโดยสรุปได้ว่าผู้สูงอายุที่กำลังควบคุมน้ำหนักด้วยการลดแคลอรี่อาหาร หากได้รับปริมาณโปรตีนอย่างเพียงพอควบคู่ไปกับการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและสมดุลในขณะนั้น นอกจากจะไม่ทำให้มวลกระดูกลดลงแล้วแต่ยังช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของกระดูกหักได้ค่ะ

ขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆ:

Weaver AA, et al. Effect of a hypocaloric, nutritionally complete, higher-protein meal plan on bone density and quality in older adults with obesity: a randomized trial. Am J Clin Nutr. 2019 Feb 1;109(2):478-486. doi: 10.1093/ajcn/nqy237.