การตรวจหาความผิดปกติจากการเจาะเลือด “liquid biopsy” ทดแทนการเจ็บตัวด้วยการเจาะตับ “liver biopsy”

0
2614

สำนักข่าวรอยเตอร์ส (Reuters Health) จากนิวยอร์ก รายงานว่า 1 ใน 10 ของเด็กในประเทศแถบยุโรป มีภาวะไขมันพอกตับ (NAFLD) ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าไขมันพอกตับเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะตับแข็ง ตับวาย และมะเร็งตับ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุหรือกลไกที่แน่ชัด รวมถึงยังไม่มียาในการรักษาโรค

โดยทั่วไป…วิธีมาตราฐานในการวินิจฉัยโรคไขมันพอกตับ คือการเจาะชื้นเนื้อตับ (liver biopsy) เพื่อตรวจหาความผิดปกติของพยาธิสภาพของตับ และจำนวนไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อตับ…แค่คิดก็เจ็บแทนแล้วใช่ไหมคะ!!!

ด้วยเหตุนี้…สถาบัน องค์กร และมหาวิทยาลัยในแถบประเทศยุโรปกว่า 6 ประเทศจึงรวมตัวกัน เพื่อศึกษา พัฒนาและค้นคว้าหาตัวบ่งชี้ใหม่ ที่ใช้การวินิจฉัยภาวะไขมันพอกตับ เพียงการเจาะเลือดหรือที่เรียกว่า“liquid biopsy” โดยตั้งชื่อองค์กรณ์ว่า the European Pediatric Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Registry (EU-PNALFD registry) และทำการตรวจหาความผิดปกติของโครงสร้างของไขมันอย่างละเอียดที่เทคโนโลยีทั่วไปไม่สามารถตรวจได้ หรือที่เรียกว่า lipidomics ซึ่งเป็นการตรวจหาความผิดปกติของไขมันในระดับโมเลกุลโดยละเอียด ให้ข้อมูลขนาดใหญ่ และให้ความเชื่อมโยงระดับเซลล์อย่างจำเพาะเจาะจง โดยเริ่มทำการศึกษาในเด็กที่มีโรคไขมันพอกตับ (NAFLD) และไขมันพอกตับที่มีการอักเสบร่วมด้วย (NASH) อายุเฉลี่ย 10 ปี จำนวน 67 คน ที่มีผลจากการตรวจชิ้นเนื้อ #ผลการศึกษาจากคณะวิจัยของ Wellcome Trust Clinical Research Fellow at the Institute of Metabolic Science, University of Cambridge  พบความผิดปกติของไขมันหลายชนิดในเลือดที่ให้ผลสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับผลจากการตรวจชิ้นเนื้อ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับการอักเสบและการเกิดพังผืดในตับอีกด้วย

นี่จึงเป็นข่าวดีสำหรับเรา…เพียงเจ็บตัวเล็กน้อยด้วยการเจาะเลือด ก็สามารถให้ข้อมูลในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องเจาะตรวจชิ้นเนื้อตับโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้รวดเร็วขึ้น ช่วยย่นระยะเวลาในการพบแพทย์ และช่วยลดความเครียดของเด็กและผู้ปกครอง และลดอัตราการเกิดโรคตับแข็ง มะเร็งตับ และการเปลี่ยนถ่ายตับในอนาคตอีกด้วย

อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวยังคงต้องทำการเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะไขมันพอกตับ ต้องศึกษาในกลุ่มประชากรประเทศอื่นๆ และจำเป็นต้องศึกษาในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและยืนยันข้อมูลดังกล่าวต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณ: ‘Liquid Biopsy’ for Pediatric Fatty Liver Disease on the Horizon – Medscape – Jun 10, 2019.